Guty

Działka (Budowlana) na sprzedaż
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia : 1 340 m2
  • Typ transakcji : sprzedaż
  • Lokalizacja : Guty
  • Numer oferty : 318480
  • Cena za m2 : 54 PLN

Urocza, zielona okolica w sąsiedztwie lasu i niewielkiej ilości budynków mieszkalnych.

Działka niezabudowana o powierzchni 1340 m2, posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MN 24).
Dodatkowe warunki odnośnie zabudowy:
- dopuszczalna wysokość do 11 m,
- 3 kondygnacje nadziemne, w tym 3-cia kondygnacja jako poddasze użytkowe,
- dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20? do 45?;
Parametry i wskaźniki kształtowania budynków garażowych i gospodarczych:
- budynki o 1 kondygnacji nadziemnej,
- wysokość zabudowy do 6,0 m,
- dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20? do 45?;
- dopuszczenie sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,3,
- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60%,

Media: Woda i prąd;

Dostępne również kilka działek o powierzchni 1000 m2, łącznie
TEREN INWESTYCYJNY (0,434 ha) Pod budownictwo jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej.